Afbraakwerken Bovijn

- met de nodige precisie
- met het juiste en modern materiaal
- alle afval wordt onmiddellijk gesorteerd en naar vergunde stortplaats afgevoerd
- houder van het verplichtte vakbekwaamheidattest