Nivelleringswerken

Funderingswerken

Uitgravingen

Leveren en plaatsen van regenwaterputten, septische putten

Leveren en plaatsen van bio-zuiveringen

Aanleggen van parkings, opritten

Rioleringswerken

Zeven van grond

Transport met tractor en dumperkar

Verkoop en leveren van teelaarde, aanvulgrond, grind, mengpuin,…