Reken op onze kennis en ervaring in alle grondwerken

De opdrachten die Grondwerken Bovijn uitvoert, zijn even uitgebreid als divers. Van het uitgraven van een zwembad of kelder tot het nivelleren van een bouwterrein, van afbraakwerken tot de aanleg van terras of oprit… We geven u graag een overzicht onze verschillende activiteiten.

Afbraakwerken

Met de nodige precisie zorgen we voor het slopen van woningen, bijgebouwen, garages of andere constructies in beton, hout of staal/metaal. Ook het uitbreken van verhardingen in asfalt, vloeren of funderingen nemen we voor onze rekening.

Na het breken voeren we het afval ook af naar de vergunde stortplaatsen.

Nivelleringswerken

We voeren de nodige nivelleringswerken uit rond de woning of bedrijfsgebouw of in voorbereiding van parkingaanleg.

We maken gebruik van de dubbele hellingslaser en/of 3D GPS om tot op de centimeter nauwkeurig te kunnen werken.

Funderingswerken

Met de nodige kennis van zaken en het geschikte materiaal zorgen we voor het uitgraven van de gewenste funderingen, zowel voor woningen als fabrieks- of andere gebouwen.

Uitgraven zwembaden, (zwem)vijvers, kelders,…

We beschikken over moderne en kwalitatieve machines om de grond af te graven in voorbereiding van het aanleggen of installeren van een zwembad, (zwem)vijver of kelder.

Plaatsen regenputten en septische putten of biozuivering

Na het perfect afgraven van de grond en de eventuele andere voorbereiding plaatsen we de kwaliteitsvolle regenput(ten) of septisch put(ten) van de gewenste omvang. Ook biozuivering met kleine of grote capaciteit leveren en plaatsen we zonder probleem.

Zeven van grond

Dankzij onze roterende zeefbak kunnen we snel en goedkoop aarde uitzeven op een kleine oppervlakte en bespaart u op het transport van een afzonderlijke zeef. We kunnen ook een bodem verzadigd met stenen of brokstukken uitzeven. De aarde kan u ter plaatse gebruiken en wij voeren de stenen meteen af.

Verkoop en levering van teelaarde en grond

U kan bij ons terecht voor de aankoop van teelaarde, aanvulgrond, grind, mengpuin,… De meeste grondstoffen hebben wij op stock en we zorgen steeds voor een snelle levering ter plaatse.

Landschapsonderhoud

Onderhoud en nivelleren van landbouwgronden, rooien van bomen, ter plaatse hakselen van groenafval,...